• СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ

   Всички видове сервизно обслужване са съобразени със следните стандарти: - Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия и относно техния ремонт; чл. 12 на Директива 99/05/ЕО; CEI EN 55011; Класификация ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ( IEC 60601; IEC 62304; IEC 62366; IEC 62471); BG ISO 14971:2012; BG ISO 10650-2:2015; ISO 6875:2011 (Ed.3); ISO 7494-1:2011 (Ed.2); EN 1717:2000 (Ed.1); ISO 9001; ISO 11143:2009; ISO 14001; 2011/65/EU; ЗБИЯЕ; ЗМИ.

   На тази база фирмата разполага с ясна и точна информация за планиране, проследяване, статистика и анализ на сервизните дейности по всяка заявка. Внедрената система за управление на качеството, гарантира високо ниво на обслужване и спазване на договорените условия с клиентите, като параметрите на обслужване са обект на постоянен контрол и наблюдение.

   Нашите инженери и технически специалисти в областта на медицинската техника, редовно посещават квалификационни курсове във фирмите производители на изделията, които нашата фирма представлява на Българския пазар.

   Качеството на сервизната поддръжка се гарантира от:

   • професионален екип от сертифицирани технически експерти
   • фирмена политика за непрекъснато повишаване на квалификацията
   • осигурените технически средства, оборудване и авто-парк
   • договорите за техническа поддръжка с водещите производители
   • хигиенните протоколи за поддръжка предварително съгласувани с националната и европейска нормативна уредба

   Заявките за ремонт и сервизни консултации се приемат от 8:30 до 17:30 часа в работните дни в седмицата на фирмените телефони и/или e-mail:

   София:            02/ 80 52 501,  0885 978 698, e-mail: office@rdent.bg

   НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

   След постъпване на вашето обаждане на съответните телефони, посочени по-горе, то влиза в регистър с посочен час на постъпване и кой го е приел, от който координаторът на сервизната дейност разпределя адресите за посещение.

   Всяко друго обаждане и/или заявка на мобилен телефон, отправено директно към сервизен специалист или търговец, не влиза в регистъра на фирмата и не се приема стандартно повикване и заявка за изпълнение.

   ВАЖНО:  Постъпилите заявки се разпределят на три отделни потока:

   1.)    Гаранционно обслужване

   2.)    Поръчки за абонаментно обслужване

   3.)    Единични (случайни) поръчки

    

   ДОГОВОР ЗА АБОНАМЕНТ:

   • Обхват: 

   - Всички медицински изделия, които фирмата има потенциал да сервизира.

   • Съдържание:

   -  Включва труд по поддръжката на съответното медицинско изделие за срок от 12 месеца;

   -  Една профилактика за периода;

   -  Максимум до 3 посещения в месеца;

   -  Срок за реакция 1÷3 дни;

   -  Оборотни агрегати (автоклав, компресор и аспирация);

   -  Отстъпка от тарифата за Резервни части и възли;

   -  Възможни варианти за плащане на цената по договора за абонамент:

   -  еднократно (в началото на периода) с отстъпка;

   -  на тримесечна база (в началото на периода).

    

   ДОГОВОР ЗА ЕДНОКРАТНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

   • Обхват: 

   - Всички медицински изделия, които фирмата има потенциал да сервизира;

   • Съдържание:

   -  Еднократна профилактика на изделието, показваща моментното му техническо състояние, предписанието за ремонт и степента му на неотложност;

   -  При денталните рентгени се издава сервизен протокол и се заверява книгата за ревизии, която заверка важи за 1 година;

   -  При останалите изделия се издава протокол;

   -  Цената включва труд по оценката и профилактирането на изделието;

   -  Резервните части и възли се закупуват отделно по стандартната тарифа за тях;

   -  Услугата не включва последващ ремонт (заплаща се отделно) по тарифа за труд.

    

   ЕДИНИЧНА ПОРЪЧКА:

   • Обхват:     

   - Всички медицински изделия, които фирмата има потенциал да сервизира;

   • Съдържание:  

   -  Свободна поръчка за ремонт;

   -  Времето за реакция се съобразява със спецификата на повредата и организационната  възможност на сервиза;

   -  Цената за извършения ремонт се калкулира на база:

   -  тарифа – Единична поръчка;

   -  надценка 15% на всички Резервни части и възли.

    

   НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

   • Сервизът обслужва с приоритет изделията в гаранционен срок и абонаментните договори. За тях ние имаме актуална техническа, статистическа и аналитична информация, която ни позволява да предоставим навременна логистика, както на труд, така и на снабдяването с резервни части.
   • Всички останали ремонти се договарят във време и обхват, които са възможни и за двете страни.

   ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

   • Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година за медицинските изделия и относно техния ремонт, влезе в сила на 26.05.2020.
   • По силата на този регламент неоторизирани от съответния производител на медицински изделия, юридическо и физическо лице нямат право да извършват ремонти в гаранционен и извънгаранционен срок. Отговорността при евентуални повреди, които могат да настъпят  в следствие на действията на неоторизиран сервиз и да засегнат здравния статус на клиничния персонал и/или здравето на пациента се поема изцяло от собственика на медицинското изделие.

    

   Тарифа - АБОНАМЕНТ ЗА ДЕНТАЛНИ ПРАКТИКИИ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ:

   Медицинско изделие:

   Цена:

   Стоматологичен юнит

   80 лв. на месец

   Компресор

   20 лв. на месец

   Аспирация

   20 лв. на месец

   Автоклав и опаковъчна машина

   25 лв. на месец

   Панорамен рентген

   110 лв. на месец

   3D рентген

   150 лв. на месец

   Интраорален рентген

   65 лв. на месец

   CAD-CAM системи

    

   Фрезовачен апарат

   80 лв. на месец

   Интраорален или настолен 3D скенер

   40 лв. на месец

   3D Принтер

   40 лв. на месец

   *** При комплексна цена, включваща абониране на повече от едно медицинско изделие, от общата стойност се изважда отстъпка.


   Абонаментното обслужване не включва периферия като турбини и наконечници, ултразвук, инструменти за профилактика.

   ВАЖНО: Необходимо условие за сключване на абонаментен договор, (ако до този момент оборудването не е било сервизирано от нас), е предварително да бъде извършен преглед и отстраняване на дефекти и повреди, което се заплаща по сервизните тарифи за единична поръчка.

   Имайте в предвид също, че нашите специалисти не отнемат работата на хигиенисти, водопроводчици, общи строителни и електро работници, както от етични, така и от финансови съображения.

    

   Тарифа - ЕДИНИЧНИ ПОРЪЧКИ:

   Повикване (заявка) за посещение в рамките на града, в който има сервиз на МДРК 

   При повикване на сервиз и след неговото явяване, ако клиентът откаже сервизната услуга, се издава протокол за посещението и се начислява такса за повикване и посещение.

    

   45 лв.

   Заплащане за труд на един сервизен специалист на час. **2

   В случаите, когато сервизния специалист е на дадения адрес и изчаква да започне ремонта, поради независещи от него обстоятелства, след 15 мин. престой започва отброяването на първия работен час, за което се уведомява клиента.

   Престоят на сервизния специалист в изчакване за започване на работа е не повече от 30мин.

    

   84 лв.

   *1   За всеки започнат  допълнителен астрономически час се добавят още 45 лв., но не повече от 3 допълнителни часа на ден. При необходимост да продължи ремонта над това време, цената се определя индивидуално.

    

   ~ 80 лв.

   *2   При разстояние над 50 км. сервиз на МДРК, цената се изчислява според разхода  на гориво и пропътуваното време. Пътуване с кола – 12 л./100 км. + загубено в път време на 1 сервизен специалист 20 лв./час.

    

    

   Почистване и Стерилизация. 

   Инструментите, които постъпват в сервиза за ремонт трябва да са почистени, стерилизирани и автоклавирани (според изискванията на производителя).

   При постъпване на нестерилизаран инструмент към цената на ремонта се добавят още 20 лв.

    

   20 лв.

   Техническа ревизия на интра-орален рентген

    

   156 лв.

   Техническа ревизия на панорамен рентген

    

   276 лв.

   Техническа ревизия на панорамен и 3D рентген

    

   360 лв.

   Техническа ревизия на стоматологичен юнит

    

   100 лв.

   Демонтаж на стоматологичен юнит

    

   300 лв.

   Монтаж на стоматологичен юнит

    

   500 лв.

    

   ЗАБЕЛЕЖКИ:

   * При отказ на клиента да плати дадената сума или да подпише протокола, сервизния специалист описва това в графа забележка и уведомява ръководството. При последващо повикване от същия адрес и неплатена такса се реагира само тогава, когато клиента преведе съответната дължима сума предварително по банка или с куриер.

   *Инструментите, които постъпват в сервиза за ремонт трябва да са почистени, стерилизирани и автоклавирани (според изискванията на производителя). С цел гарантирането на коректни взаимоотношения между сервиза и клиента, всички инструменти, които се изпращат за ремонт в офиса трябва да бъдат придружени със снимков материал, направен от клиента, показващ липсата на наранявания по корпуса. Снимките да бъдат изпратени по VIBER тел. 0887 67 12 08 – Христо Маринов, и да съдържат посочените проекции:

   * При постъпване на нестерилизиран инструмент към цената на ремонта се добавят още 20 лв.

   *Апарати в гаранционен срок, които са преносими като: автоклав, опаковъчни машини, дестилатори, турбини,  микромотори, ултразвукови скалери и ръкохватки към тях и малки апарати, при които сервиза се извършва на място – се доставят за сметка на клиента лично или с куриер. За посещение от сервиза в тези случаи по желание на клиента, се заплаща такса повикване.

   *Съгласно международните изисквания по директива (MDD) 93/42/EEC наконечници, турбини и др. инструменти, които подлежат на автоклавиране, трябва да бъдат автоклавирани от клиента и така изпратени в сервиза или във всички други случаи се начислява такса за автоклавиране 20 лв.

   * При всеки извършен ремонт се поставя фирмен стикер.

   *Извършването на профилактика се фиксира с час и ден. За всички останали случаи поради спецификата на работа в сервиза е невъзможно да бъдат определяни с точност часове за посещение. Те винаги са с толеранс, свързан също с пътния трафик.

   На Ваше разположение сме с разяснителни курсове и лекции, както и обяснения по e-mail за правилно боравене и избор на техника. След подадено от вас запитване ние се ангажираме да върнем обратен отговор за часа и мястото на такова обучение, което е безплатно с цел по-добра поддръжка и комуникация между двете страни.