• Ортодонтски софтуер Maestro 3D Dental Studio

   AGE Solutions
   1 2 3 4 5
   Наличност:
   С предварителна поръчка
   Арт. №: Доставка по поръчка

   Maestro Ortho Studio софтуер за оптодонтия

   (не само за създаване на набор от шаблони, но също така и работа с брекети, индиректен бондинг и софтуерно симулиране на директен бондинг за термоформоване):

   - Създаване на виртуални бази за анализ и измерване на отделните работни случаи;
   - Безплатен вюър, с който да разпространявате работните случаи до крайните клиенти, за да ги видят в 3D от компютъра си;
   - Много инструменти за настройване, като например атачмънти, етикети, екстракции и IPR. Възможност за персонализиране и позициониране на елементите както като позитив, така и като негатив;
   - Създаване на данни за набор от прозрачни алайнери, предназначени за изработване чрез термоформоване;
   - Симулира със софтуера на термоформоване и директно 3D принтене на шаблоните за прозрачни алайнери;
   - Работа с брекети, чрез обширна библиотека, която може да бъде актуализирана, по желание;
   - Създаване на трансферни алайнери за индиректен бондинг.

   Основен модул за ортодонтия Maestro Ortho Studio

   База данни за пациенти и случаи.
   Виртуални гипсови основи, оклузален анализ, измерване на зъбите и цялата арка.
   Модул Virtual Setup към Maestro Ortho Studio
   Автоматична сегментация на зъбите. Промяна на контакти и местене на зъби. Редакция и персонални атачмънти. Редакция на 3D етикети. Анимация в реално време. Интерпроксимална редукция.

   Модул Models Builder към 

   Преходни модели – брой, макс. движение и ротация

   Модул PDF3D

   PDF отчет, съдържащ преглед на движението и подробности за извършената виртуална настройка и 3D модели на случая. Много ефективен начин за представяне на извършената работа.

   Модул за брекети

   Работа с брекети, чрез обширна библиотека, която може да бъде актуализирана, по желание;

   Модул за прозрачни алайнери към Maestro Ortho Studio

   Създаване на данни за набор от прозрачни алайнери, предназначени за изработване чрез термоформоване. Симулиране със софтуера на термоформоване и директно 3D принтиране на шаблоните за прозрачни алайнери; Създаване на трансферни алайнери за индиректен бондинг.

   Забележка:
   ЪПДЕЙТИ - на година излиза една основна платена версия с нови възможности и функционалности. Ако не я закупите, старата, която имате продължава да си работи,но без да се ползвате от последните разработки. Останалите малки версии към основната за корекции на бъгове и малки подобрения са безплатни.

   Допълнителни опции:

   Smile Creator - Двата модула 3D Denture Guide и Digital Mockup се основават на принципа на подравняване на 3D модела върху 2D снимки на пациенти.
   Това ви позволява да видите резултата директно върху лицето и устата на пациента, като получавате по-предвидими резултати и
   успокоява пациента с достоверни визуализации на техните протези.

   Софтуер Dental Studio | Smile Creator | 3D Denture Guide

   позволява на потребителя да позиционира изкуствени зъби, за да отпечата водачи, за да създаване на протези за обеззъбени пациенти.

   Софтуер Dental Studio | Smile Creator | Digital Mockup

   позволява на потребителя да създава високо естетични възстановителни процедури, базирани на желаната от пациента усмивка.

   Add-On – Bite Splint – допълнение към софтуера

   Add-On – Automatic Aligner Trimming - Автоматично изрязване на алайнери – допълнение към софтуера