• Дигитализация на работния процес в денталната практика

      MyRay

      MyRay има десетилетия опит в денталния сектор, с разбиране на вашите изисквания и как вашият работен процес да се подобри с използването на правилните инструменти. Целта е да бъде предоставена на
      на зъболекарите и рентгенолозите най-добрата налична технология. Това е подход, който изисква новаторски идеи, които превръщат технологията в осезаеми предимства за денталната практика.