• Амалгам сепаратори

   ISO 11143 сертифицирани над 96.8%. 
   Клинично изпитани при 99%. 
   Експлоатационен живот от 12 до 24 месеца

   Имаме решение за всички видове дентални юнити: 

   • Плювалник + Воден Слюносмукател
   • Плювалник + Въздушна Аспирационна Помпа
   • Плювалник + МОКРА аспирация
   • Плювалник + СУХА аспирационна система
   • Мивка, за измиване на аспирационни шлаухи и филтри

   ВАЖНО!
   Възникващите въпроси с амалгам сепараторите, трябва да бъдат уточнявани за всяка дентална практика индивидуално, поради факта, че в сепаратора не се отвеждат само отходните води от слюносмукателя и широката аспирация, но и от плювалника. Това налага преработването на отходните води в апарата (юнита) за използването само на един амалгам сепаратор.
   Най-общо сепараторите можем да разделим на два вида -капсуловани (еднократни) с експлоатационен живот от 1 2 до 24 месеца и разглобяеми с сменяем консуматив.